А25/2022

04.01.2022

„А25/2022“ е проект на Културна фондация А25, който стартира в началото на 2022 г., с подкрепата на „Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд „Култура“. С него организацията ни цели да: 1. повиши организационния капацитет на екипа; 2. развие качеството и обхвата на дейностите си; 3. както и да разшири своите партньорства в международен план. В тази връзка своеобразната едногодишната програма на А25 е построена върху три стратегически направления: развитие на административен капацитет и устойчивост; развитие на творчески дейности;  и развитие на международни контакти и сътрудничество.

Съобразно тях, в рамките на проекта, А25 ще работи за задържане на постоянния си екип и привличане на външни експерти по някои от дейностите; за развитие на самостоятелна стажантска програма за студенти от областта на хуманитарните науки, изкуствата, културознанието и медиите; за продължаването на видео-поредицата „Зад завесата“ и рубриката #културниполитики; участие в партньорски събития, организиране на срещи с потенциални парнтьори и др.

лого на НФК