Услуги

ПОДПОМАГАНЕ НА МЕНИДЖЪРСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧЕСКА РАБОТА ПО ОТДЕЛНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ЗА ЦЕЛИЯ ВИ ПРОЕКТ

ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ СЪБИТИЯ С РАЗЛИЧЕН МАЩАБ – СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ, УЪРКШОПИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИЧНИ ДЕБАТИ, АКЦИИ И ДРУГИ ФОРУМИ

ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО КОМУНИКАЦИЯТА НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА.

Ако се чудите дали можем да сме си полезни – изпратете ни запитване с възможно най-подробни параметри на заданието и ние ще Ви дадем бърз отговор с конкретни предложения!