85483

01.02.2023

„85483“ е проект на Културна фондация А25, който се реализира в периода 2022 г. – 2023 г. 85483 бяха украинците в България през 2022 г., когато бе началото на проекта. Към днешна дата те са 53 811 и броят намалява, тъй като по информация на неправителствените организации, които работят с тях, все повече хора, живеещи в момента в България, се връщат в Украйна.

Целта на „85483“ е да създаде представа за културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България, и за реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория, поставяйки и двете групи в дългосрочния хоризонт, отвеждащ към нови публики и бъдещо стабилно интегрирано българско общество. За тази цел ще бъде проведено и публикувано двуезично изследване, състоящо се от четири части. Първата ще бъде подготвена от украинската фондация „Волин“ и ще предлага многопластов профил на културната ситуация в Украйна от гледна точка на културни политики, управление, потребление и нагласи. Втората ще проследи реакциите на българския културен сектор, вкл. добрите практики и слабите звена, в процеса по въвличане на чуждестранните граждани в живота на обществото. Третата част ще изследва украинските бежанци в България като потенциални нови публики, с техните културни нагласи и интереси. Четвъртата част ще бъде своеобразна карта със стъпки за по-ефикасно привличане на украинците като аудитория и за по-устойчива интегрираща дейност на културните оператори.

Изследването не бива да се възприема като научна публикация. Неговата цел е да послужи като изходна точка за правенето на културни политики и културно-политически дискусии.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Публики“.

лого на НФК