#КУЛТУРНИПОЛИТИКИ 2

04.01.2022

През 2022 г. Културна фондация А25 съвместно Информационния портал на неправителсвените организации в България продължава работа по рубриката #културниполитики, чиято цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество – ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

Поредицата стартира през 2021 г., с подкрепата на Столична община, а през 2022 г. се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“.

лого на НФК