Културна фондация А25

ТУК КУЛТУРАТА Е С ПРЕДИМСТВО!

“А25“ е българското наименование на международен пътен знак. Лесно можете да си го представите – червен триъгълник с обърнато “X” по средата. Означава: „Внимание: кръстовище на равнозначни пътища“.

Как можем да работим заедно

Когато вашият проект отговаря на целите и не противоречи на принципите на организацията, А25 може да ви бъде полезна с:

Подпомагане на мениджърска, административна и техническа работа по отделни сегменти или цял ваш проект;

Планиране и организиране на еднократни събития с различен мащаб – семинари, обучения, уъркшопи, конференции, публични дебати, акции и други форуми;

Планиране и осъществяване на специфични дейности по популяризиране на културни продукти;

Подпомагане на изследователска работа.