#КУЛТУРНИПОЛИТИКИ 1

Банер на рубриката Културниполитики
01.07.2021

На 13 юли по инициатива на Културна фондация А25 и в партньорство с Информационния портал за НПО в България стартира рубриката #културниполитики. На е-страниците на портала тя представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Рубриката се осъществява с подкрепата на Столична община и към момента е единствената, която представя концентрирано съдържание у нас, посветено на политиките за култура.

14 са темите, който влязоха в рубриката:

Нуждата от управлението на данни в изпълнителските изкуства

Нова стъпка към цялостна външна културна политика на ЕС

Артисти, общности и места – неизползваните ресурси на местните мрежи

Къде се срещат културата и климатичните промени?

На музей с…направление от лекар

Стажантска програма за политици в музея

Защо образованието по изкуства е важно в училище и в живота

Как пандемията се отрази на културното ни потребление и какво следва от това

Култура и изкуства за „по-зелено“ бъдеще

Очаквания за културата и творческия сектор в пост-пандемична Европа

Г-20 създаде Декларацията от Рим

Културата в Националния план за възстановяване и устойчивост

Как пострадаха статусът и работните условия на заетите в културата

Как бие сърцето на Европа

За бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното както чрез НПО портала, така и посредством неговия бюлетин в продължение на 5 месеца.