Венета Рангелова: Вдъхновение идва буквално отвсякъде – плакати, картини, стари писма, почеркът на бележката за водомерите

21.12.2021

За повечето хора буквите са просто средство за изписване на думи и предаване на мисли, но за Венета Рангелова те са много повече от това, защото имат силата да променят средата и обществото. Дипломиран културолог и магистър по бранд мениджмънт и реклама, през 2014 г. тя създава своето бутиково типографско студио DearType и още на следващата година шрифтът ù LifeHack влиза в класацията на най-популярните шрифтове на сайта MyFonts.com. Преди това Венета трупа опит като графичен дизайнер и създател на цялостния бранд-идентичностти за различни бизнеси, а също така е и артистичен директор на брандинг агенцията Realist.

Осъзнавайки, че тя има хиляди идеи за това как да изпише всяка буква в този текст, поехме риска да я поканим за среща в изречения, за да научим повече за ролята на шрифтовете в графичния дизайн и в света, в който живеем. Резултатът прочетете тук, на страниците на Uspelite.bg

снимка: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.