Васил Читанов: Желая да виждам всепомитащо изкуство, жонглиращо със самия живот

Васил Читанов на сцената
27.11.2021

Васил Читанов е актьор по образование и призвание, а любовта му към това изкуство е така ярка, че неусетно заразява дори неизкушените от сцената. Откровеността, с която влиза във всяка роля, винаги прави впечатление без значение дали е главна, или поддържаща. Участва в различни представления на софийска сцена, като „HYSTER” (реж. Младен Алексиев), „Посещение при бащата“ (реж. Крис Шарков), „Серотонин“ (реж. Крис Шарков), „Грозният“ (проект „ПроТекст“, реж. Василена Радева), но винаги се завръща и в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян, където е у дома си – и преносно, и буквално.

Измъкваме го на репетиции в театър „Азарян“ за премиерата на обновената сценична версия на спектакъла „Илюзии“ по Иван Вирипаев (реж. Младен Алексиев), за да поговорим за театъра, видео игрите и щастието да работиш детската си места тук, на територията на Uspelite.bg.

снимка: Иван Дончев

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.