Нуждата от управлението на данни в изпълнителските изкуства

orchestra-figures-applied arts
08.11.2021

В епохата на дигитализацията, която вече беше в разгара си, а COVID-19 само подхрани, организациите, включително и онези в сферата на изпълнителските изкуства, започнаха да събират, макар и не преднамерено, данни за своята аудитория. Това се случи през сайтовете, социалните мрежи, системите за закупуване на билети и т.н. Според канадските Open North и CAPACOA (Canadian Association for the Performing Arts) тези данни могат да ни помогнат да разберем по-добре навиците на аудиторията си, да развием по-добра комуникационна стратегия за организацията си, да създаваме нов тип продукции, предлагащи нови преживявания, да създадем дигитални архиви на своите продукции от по-рано. Изследването на двете организации се появява, за да отговори на въпроса каква е дигиталната грамотност на сектора в момента.

Подробности за него разказваме тук, в новия текст на съвместната ни рубрика с Информационния портал за НПО в България #културниполитики.

Logo na Stolichna obshtina

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.