Tri3avisim 2017: Call for proposals

23.06.2017

Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюза на артистите в България, съвместно с Културна фондация А25, кани всички свои членове да кандидатстват за участие в Осмото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим“ 2017.

От днес, 23юни,  до 24:00 ч. на 15-ти юли е отворена поканата на ГСИИ за кандидатстване за Осмото издание на инициативата, която и тази година ще предостави възможност за сценичната реализация на три миниатюри в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталации.

концепция

От първото издание на проекта през 2011 г. досега на идейно ниво, „три3ависим“ отличава артистични интерпретации на опозицията „независимост – зависимост“. И тази година инициативата отправя същото предизвикателство към участниците  – да предложат решения на дилемата със средствата на съвременния танц, пърформанс и инсталации.

През първите години на съществуване на инициативата дуална концепция беше провокирана от общата ситуация, в която работят артистите на свободна практика, занимаващи се със съвременни сценични изкуства в България – институционално неприпознати (което на свой ред ги прави административно зависими и невидими). Днес обаче тази тема може да се мисли и във връзка с цялостния социален и политически контекст в страната, в Европа и по света, така че той би бил едно допълнително поле на артистично изследване. Междувременно остава непроменено  убеждението на ГСИИ и организации, пряко ангажирани с осъществяването на „три3ависим“, че отстояването на независимостта в името на качеството, достъпа до разнообразно, съвременно съдържание и най-вече – публиката, продължават да бъдат изключително важни.

награда

Избраните три проекта ще получат бюджет-награда в размер от 2500 лева  за осъществяването на своята идея и първото й представяне пред публика.

Партньорите от Дерида Денс Център осигуряват зали за репетиции в периода август – октомври 2017 като част от Резидентската програма на центъра. Резидентската програма на центъра e част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 година и се реализира благодарение на подкрепата на Министерството на културата. В случай, че предоставеното време за репетиции не е достатъчно за творческите екипи на „три3ависим”, те имат свободата да си осигурят такова допълнително, в други пространства, по собствена инициатива.

премиера

Премиерата на „три3ависим“ 2017 ще се състои в края на месец октомври 2017 г.

критерии и селекция

Според установената вече практика на „три3ависим“ журито ще бъде съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Марион Дърова (автор на „Мейнстрийм“), Полина Стоянова (автор на „HandMade“), Светлин Велчев (автор на „Monologue“)  – както и външен експерт с изследователски поглед или практически опит на съвременната изпълнителска сцена.

общи изисквания и условия

 •                  Кандидатстващото лице задължително трябва да е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, което се удостоверява чрез представянето на сканирано копие на касовия бон за платена членска такса за 2017 г.;
 •                  Да се кандидатства с предложения, които не са осъществявани до момента и за първи път ще бъдат представени пред публика;
 •                  Да се кандидатства с авторска идея;
 •                  Миниатюрите трябва да са с продължителност от минимум 20 минути и не по-дълги от 30 минути;
 •                  С приоритет в оценяването се ползват проекти, които съдържат артистичен дебют на автора на миниатюрата, както и такива, които предлагат сътрудничество с колеги от други гилдии към САБ.

За разглеждане от журито се предоставят всички постъпили проекти, които са изпълнили техническите критерии за кандидатстване и съдържат пълния набор от поискани документи, а именно:

 •                  Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 •                  Подробен общ бюджет (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 •                  Творческа автобиография на кандидата;
 •                  Декларация (по образец) за упоменаването на „три3ависим“ и ГСИИ вбъдеще, която може да бъде изтеглена тук;
 •                  Сканирано копие на касовия бон за платена годишна такса към САБ за 2017 г.

Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на е-поща: newgildia@gmail.com с копие до info@a25cultfound.org и тема: „tri3avisim 2017“ и името на кандидата, не по-късно от 24:00 ч. през нощта на 15-ти юли 2017 г.

NB: Непълни комплекти с документи, както и такива, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

В дните на 1 юли, 8 юли и 11 юли между 11.00 и 14.00 ч. ще се проведат консултации по подготовката на апликационните формуляри. Желаещите консултация изпращат предварително е-мейл на info@a25cultfound.org с информация за датата/те, на които биха искали консултация.

критерии за оценка на комисията

 •                  Яснота в представянето на идеята и нейната осъществимост в рамката и сроковете на „три3ависим“, включително и реалистичност на бюджета;
 •                  Релевантност на предложението спрямо концептуалната рамка на „три3ависим“, описана по-горе;
 •                  Адекватност на проекта спрямо актуалните тенденциите в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите;
 •                  Дебютно участие или сътрудничество с други гилдии към САБ.

Комисията си запазва правото, при възникнали въпроси по подадените документи, да се свърже с кандидата за кратък разговор.

резултати и обратна връзка

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Културна фондация А25 (www.a25cultfound.org) и публикувани във фейсбук групата на ГСИИ („Гилдия С И И / C P A Guild“).

Всеки кандидатствал ще получи индивидуален имейл с обратна връзка за своята кандидатура.

за допълнителни въпроси

Не се колебайте да се свържете с екипа на Културна фондация А25 на е-поща info@a25cultfound.org.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

„три3ависим“ 2017 се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и програма „Култура” на Столична община.