Results from the contest of Tri3avisim 2017 edition

27.07.2017

На 25 юли 2017 г., след тричасово обсъждане, комисията по избор на финалистите на осмото издание на три3ависим определи трите авторски предложения, събрали най-висок резултат в тазгодишния конкурс. Това са: 

  • Христо Ушев за проекта „Mind/ Fuck“
  • Филип Миланов за проекта „Празнота“ 
  • Стефания Георгиева за проекта „Чук“

Решението бе взето от комисия в състав: Марион Дърова, Полина Стоянова и Светлин Велчев – финалисти в три3ависим през 2016 г., както и от Цветелина Йосифова – практик и експерт в областта на свъременните изпълнителски изкуства и съвременната сцена. 

За първи път инициативата за съвременен танц, пърформанс и инсталации на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ ще се реализира като самостоятелно събитие в културния живот на столицата, станало възможно с подкрепата на Столична община, Министерство на културата и дългогодишни партньори на три3ависим.