Повлия ли пандемията на градските културни стратегии

20.06.2022

През декември 2012 г., след дълъг консултативен процес, бе създадена, а след това и приета от Столичния общински съвет Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 „София – творческа столица“. 2023 г. е последната от обхвата на стратегическия документ, поради което изпреварващо поглеждаме в стратегическите документи на други градове, които преживяха пандемията и взеха предвид някои от последствията й в планирането на следващия период от развитието си.

Кои са посоките на културен живот, които предприеха четири чуждестранни малки и средни града, разказваме в съвместната ни рубрика с НПО портала #културниполитики тук.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК