Защо в момента външната културна политика е необходимост?

27.06.2022

На 24 юни “Voices of Culture” публикува най-новия си доклад, посветен през настоящата 2022 г. на международните културни връзки. Той отново е резултат от прилагането на  инструмента „Структурен диалог с гражданското общество“, за който вече споменахме през 2021 г., когато платформата от граждански организации (а именно “Voices of Culture” ) изследва темата за това как пострадаха статуса и работните условия на заетите в културния сектор в резултат на пандемията

Новият доклад е на етап, наречен „brainstorming report” и е изготвен в резултат на едноседмична работна среща и последваща съвместна работа между представители на гражданския културен сектор от целия свят. 

Подробности за него разказваме тук, в рубриката #културниполитики.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК