Бъдещето на културата според гражданите на Европа

31.05.2022

През 2021 г. бе дадено начало на първата по рода си „Конференция за бъдещето на Европа“, стремяща се да бъде „мащабно паневропейско упражнение по демокрация“, водено от гражданите на Европейския съюз. В продължение на една година, чрез поредица от граждански дискусии във всички държави-членки и възможност за включване онлайн в специално създадена дигитална платформа, всички европейци имаха възможност да споделят своите идеи и визии за общото бъдеще. 

Конференцията приключи през май 2022 г., а какво са поискали гражданите на Европа по отношение на бъдещето на културата, разказваме тук.

Снимкa: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“

лого на НФК