Повече устойчивост с „Културен имунитет А25“

03.02.2021

Пандемията, причинена от COVID-19 катализира проявата на хронични проблеми в българския културен сектор – възпроизвеждащо се дългогодишно обвързване на приходите на творци и организации в сектора главно със събитийност; липса на минимален жизнен финансов резерв от непредвидени разходи на НПО; липса на административен капацитет за търсене на спасителни механизми и формалност на административното звено в организациите, което би следвало да е всъщност стратегическия компонент на НПО; крайна ограниченост на източниците на финансиране в сектора, сведени до Национален фонд „Култура“, Министерство на културата, няколко столични програми за култура в страната. Тези пагубни за развитието на сектора дългогодишни традиции заедно с новия социален ред, причинен от пандемията, се оказаха пагубни за т.нар. „малки организации“ в българския неправителсвен сектор.

Като механизъм за подкрепа в сложната ситуация и преодоляване на ефектите от COVID-19 стартира Схемата за финансиране на малки инициативи на фонд Активни граждани България, която в края на 2020 г. подкрепи 26 от 128 проекта, сред които и „Културен имунитет А25“. Проектът се фокусира върху експертно развитие на екипа на Културна фондация А25, както и повишаване на капацитета на организацията за извършване на стопанска дейност, приходите от която да компенсират спорадичното и крайно ограничено финансиране за дейности в обществена полза в областта на културата.

Очаквайте скоро подробности за дейностите, които предстои да реализираме.

Лого на фонд Активни граждани

Проектът „Културен имунитет А25″ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25“.