Стартираме „А25 2.0“

06.12.2020

От началото на месец декември 2020 г. Културна фондация А25 започва изпълнението на проект „А25 2.0“. В него ще работим за това да има по-голямо разнообразие от културно съдържание в българските медии, както и за да развиваме капацитета си в сферата на културните политики и стопанската дейност.

Важен акцент сред първата от целите на проекта е началото на съвместната видео поредица „Зад завесата“ на А25 и електронното списание Jasmin.bg, в която ще търсим и разказваме повече за различни културни събития и проекти в страната в процеса на тяхната подготовка. Рубриката стартира на български и английски език, за да скъси дистанцията между артистите и аудиторията, въвличайки ги в предварителен разговор помежду им.

Проектът „А25 2.0“ е финансово подкрепен от Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата на Национален фонд Култура. През 2020 г. стартира нейното пилотно издание, в което участваха над 300 неправителствени организации, търсещи подкрепа от над 25 млн. лв.

Лого на Национален фонд Култура