Поглед към състоянието на театралния сектор в Европа

teatralna scena
03.10.2022

През 2019 г. ЕК възложи изготвянето на експертен доклад за състоянието на театралния сектор в държавите-членки, който вече е факт и бе публикуван само преди няколко седмици. Докладът е изготвен от Европейската експертна мрежа по култура и аудиовизия (EENCA) и има за цел да подобри разбирането на Комисията за основните предизвикателства пред сектора в Европа, както и да идентифицира основните заинтересовани страни за провеждането на диалог по темата.

Повече за него можете да научите от статията в рубриката ни #културниполитики.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК