Какво се случва с Работния план за култура?

07.11.2022

автор: Анастас Пунев

С изтичането на настоящата година изтича и срокът на действие на Работния план за култура на Европейския съюз – акт, за който е ставало дума и преди в тази рубрика. Стратегическият документ важи за срок от четири години, което значи, че следващият план трябва да урежда културната стратегия на Европейския съюз до края на 2026 г.

Както също така е ставало дума, приемането на Работния план е приоритет на настоящото чешко европредседателство на Съвета на ЕС, но към началото на ноември изглежда напълно възможно влизането в сила на новия план да бъде отложено. Някои от причините бяха изложени по-рано през годината в критичните становища на IETM и Culture Action Europe, като те бяха последвани от серия от дискусии между европейските институции и засегнатите лица.

В резултат от това Комисията за култура и образование към Европейския парламент представи на 14 септември доклад с най-важните изводи от проведените дискусии, като в него могат да бъдат проследени голяма част от проблемните теми, по които все още няма категорично постигнат напредък.

Повече за него можете да научите от статията в рубриката ни #културниполитики.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК