Глобалното движение ResiliArt – гласовете на културата за по-устойчив и развит сектор

05.12.2022

автор: Елена Пенева

На 15 април 2020 г. ЮНЕСКО стартира глобалното движение ResiliArt, чиято основна цел е да провокира дебати, свързани с актуални теми, засягащи културния сектор, както и да даде глас на творците и организациите, чиито дейности бяха възпрепятствани поради пандемията.

По статистика от глобалния доклад на ЮНЕСКО „Преосмисляне на политиките за творчество“ , публикуван през февруари 2022 г., с настъпването на пандемията заетостта в културния сектор в световен мащаб е намаляла драстично със загубата на повече от 10 милиона работни места. Тези данни обаче не включват тежестта, понесена от индивидуалните артисти и други професионалисти в сектора. В това число са и хората, които подпомагат обширната екосистема от културни и творчески индустрии със своя набор от умения и опит, като например занаятчии, мениджъри, администратори, преподаватели и други. 

Повече за движението можете да научите от статията в рубриката ни #културниполитики.

Снимка: кадри от доклада „ResiliArt 100: Crowdsourcing a vision of resilient creative industries“

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК