Данъчното облагане в културния сектор – актуални насоки на ЕС

12.12.2022

автор: Анастас Пунев

Данъците може да са единственото сигурно в живота освен смъртта, но тяхното определяне съвсем не е толкова сигурно, поради преплитането на различни норми както на национално, така и на международно ниво. В сферата на културата данъците са още по-деликатен въпрос предвид усложненията, свързани с особения трудов статут на лицата, заети в този сектор, особено при пребиваване и работа в различни държави. По тази причина Европейската асоциация на фестивалите (ЕАФ) и Асоциацията на работодателите в сферата на сценичните изкуства (PEARLE) изготвиха актуален наръчник, който се опитва да обясни на разбираем език данъчните аспекти на работата в културната сфера в рамките на Европейския съюз . 

Повече за него можете да научите от статията в рубриката ни #културниполитики.

снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК