Евгения Сърбева: Готово е, когато е постигната хармония между всички елементи

evgenia-surbeva-zima-krai-moreto
28.08.2021

При нужда тя борави еднакво добре с поялник, писалка за таблет и конец и игла, защото всички те са просто средства, чрез които създава своите нови светове върху дигитални и реални повърхности и пространства.

С диплома за сценограф и магистратура по „Дигитални изкуства“ от Националната художествена академия, Евгения Сърбева е автор на сценографската среда и костюмите на редица представления, пърформанси, инсталации и други експериментални сценични форми, поставени в театралните зали на различни театри в София и страната, както и на неочаквани места като бившата Телефонна палата.

Тя е новият ни гост в рубриката „Октаново число „Култура„, с който разговаряме за творческия процес, пропорциите и чувството за вписаност и красота. Прочетете го тук, на страниците на Uspelite.bg.

снимка: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.