Данни за икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008-2020

18.12.2022

автор: Д-р Диана Андреева – Попйорданова

В България – културните и творчески индустрии създават сериозен икономически резултат. През последното десетилетие те си извоюваха признание за специфично икономическо поле с голяма динамика, със социални измерения, създаващи партньорски мрежи между обществения сектор и частния бизнес. Културните и творчески индустрии са катализатор за развитие на нови технологии и иновации в културния и индустриален сектор, неделима част са от образованието и модерните регионални и градски политики. Съвместното изследване на Обсерватория по икономика на културата и Столична община на икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм, за периода 2008-2020 г. е основа за създаването на ефективна и ефикасна културна политика на национално и общинско ниво.

Повече за него можете да научите от статията на д-р Диана Андреева – Попйорданова, директор на Обсерватория по икономика на културата за рубриката ни #културниполитики.

снимка: Българска музикална асоциация, кадър от представянето на резултатите от изследването „Икономически принос на музикалната индустрия за периода 2008 – 2020 г.“ на 29.11.2022 г. 

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК