„Заедно в многообразието… благодарение на превода“

20.04.2022

През февруари бе публикувано подробното изследването „Преводачи на корицата: мултилингвизъм и превод“, възложено от Съвета на Европейския съюз на екип от експерти от различни държави-членки. Фокусът на документа пада върху превода на литература в Европа, но също така се обръща внимание и на темата за превода в сферата на аудиовизуалните произведения и театъра. Повече за наблюденията събраните впечатления и отправените препоръки за подобряване статуса на професията преводач, и превода като цяло, разказваме тук.

Снимка: Pixabay

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК