Социална и културна политика на северните страни

29.04.2022

Страните и автономните територии от Северния съвет често са посочвани като добри и устойчиви примери в много области, включително в своите социални и културни политики. Тази международна организация за сътрудничество, създадена през 1952 г., днес включва Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финландия, Фарьорските и Оландските острови, както и Гренландия. 

Наскоро културните стратегии и политики на всяка от държавите бяха разгледани детайлно и включени в антологията, която бе публикувана в началото на годината на сайта на Съвета. Под заглавието „Културни политики в северните социални държави: цели и функции на публичното финансиране за култура са събрани анализите на изследователи, които описват различните културни политики на всяка от страните в отделни глави. Допълнителен елемент обаче е сравнителният характер на изданието между различните държави в логиката на общите тенденции, цели и ценности на страните от региона. 

Поканихме културния журналист Демна Димитрова да обобщи наблюденията на доклада в новия текст от рубриката ни #културниполитики, прочетете го тук.

Снимка: Einar Aslaksen/ MUNCH

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“.

лого на НФК