Три3ависим 2015: Покана за кандидатстване!

07.01.2015

Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюза на артистите в България, съвместно с Културна фондация А25, кани всички свои членове да кандидатстват за участие в Шестото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим 2015“.

От днес, 7-ми януари,  до 00:00 ч. на 17-ти януари е отворена поканата на ГСИИ за кандидатстване за Шестото издание на инициативата, която и тази година ще предостави възможност за сценичната реализация на три миниатюри в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

концепция

От първото издание на проекта през 2011 г. досега на идейно ниво, „три3ависим“ отличава артистични интерпретации на опозицията „независимост – зависимост“. И тази година инициативата отправя същото предизвикателство към участниците  – да предложат решения на дилемата със средствата на съвременния танц и пърформанс.

През първите години на съществуване на инициативата този избор на тема беше провокиран от общата ситуация, в която работят артистите на свободна практика, занимаващи се със съвременни сценични изкуства в България –институционално неприпознати (което на свой ред ги прави административно зависими и невидими). Днес обаче тази тема може да се мисли и във връзка с цялостния социален и политически контекст в страната, така че той би бил едно допълнително поле на артистично изследване. Междувременно остава непроменено  убеждението на ГСИИ и организации, пряко ангажирани с осъществяването на „три3ависим“, че отстояването на независимостта в името на качеството, достъпа до разнообразно, съвременно съдържание и най-вече – публиката, продължават да бъдат изключително важни.

награда

Избраните три проекта ще получат бюджет-награда в размер от 1500 лева  за осъществяването на своята идея и първото й представяне пред публика. Работният процес ще се реализира в Център за съвременен танц Дерида Денс Център.

премиера

Премиерата на „три3ависим 2015“ ще се състои в края на месец март 2015 г., в рамките на Софийски театрален салон, като част от официалната програма на Салона.

критерии и селекция

Според установената вече практика на „три3ависим“ журито ще бъде съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Галина Борисова (автор на “anti-GONE – it’s me”), Мартин Пенев (автор на „BIG Gun“), Ирина Голева (автор на „Идентичност“) – и външен експерт с изследователски поглед към съвременната сцена.

общи изисквания и условия

 • Кандидатстващото лице задължително трябва да е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, което се удостоверява чрез представянето на сканирано копие на касовия бон за платена членска такса за 2015 г.;
 • Да се кандидатства с предложения, които не са осъществявани до момента и за първи път ще бъдат представени пред публика;
 • Да се кандидатства с авторска идея;
 • Миниатюрите трябва да са с продължителност от минимум 20 минути и не по-дълги от 30 минути;
 • С приоритет се ползват проекти, които ангажират повече членове от ГСИИ, както и такива, които предлагат сътрудничество с колеги от други гилдии към САБ.

За разглеждане от журито се предоставят всички постъпили проекти, които са изпълнили техническите критерии за кандидатстване и съдържат пълния набор от поискани документи, а именно:

 • попълнен формуляр за кандидатстване (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 • подробен общ бюджет;
 • творческа автобиография на кандидата;
 • декларация за упоменаването на „три3ависим“ и ГСИИ (по образец) вбъдеще, която може да бъде изтеглена тук;
 • сканирано копие на касовия бон за платена годишна такса към САБ за 2015 г.

Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на е-поща: newgildia@gmail.com с копие до info@a25cultfound.org и тема: „tri3avisim 2015“ и името на кандидата, не по-късно от 00:00 ч. през нощта на 17-ти януари 2015 г.

NB: Непълни комплекти с документи, както и такива, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

критерии за оценка на комисията

 • Яснота в представянето на идеята и нейната осъществимост в рамката и сроковете на „три3ависим“, включително и реалистичност на бюджета;
 • Релевантност на предложението спрямо концептуалната рамка на „три3ависим“, описана по-горе;
 • Адекватност на проекта спрямо актуалните тенденциите в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

Комисията си запазва правото, при възникнали въпроси по подадените документи, да се свърже с кандидата за кратък разговор.

резултати и обратна връзка

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Културна фондация А25 (www.a25cultfound.org) и публикувани във фейсбук групата на ГСИИ („Гилдия С И И / C P A Guild“) не по-късно от края на деня на 21-ви януари 2015 г.

Всеки кандидатствал ще получи индивидуален имейл с обратна връзка за своята кандидатура.

за допълнителни въпроси

Не се колебайте да се свържете с екипа на Културна фондация А25 на е-поща info@a25cultfound.org.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.