Позиция на А25 относно публикация, уронваща престижа на Фондацията

07.05.2014

От близо две години в интернет пространството се разпространява видео-репортаж, претендиращ да отразява събитие от проекта на Културна фондация А25 „Различните от другата страна на Стената: Мюсюлманите в София”. Материалът е създаден от Теодор Ангелов, репортер на ТВ СКАТ, който използва кадри от заключителната дискусия на проекта, състояла се в Център за култура и дебат „Червената къща” през месец май 2012 г. Заради политическата актуалност на темата от последните няколко месеца, свързана с усложнената бежанска ситуация и засилването на крайнодесни настроения сред българското общество, днес отново нараства интересът и коментарите към въпросното видео.

 

 

Културна фондация А25 категорично се отграничава от едностранчиво представения журналистически материал и твърденията, че поканените панелисти са обсъждали необходимост от пренаписване на българската история. Така представен, материалът не се основава на нито един реален факт, а е продукт на недобросъвестно поведение и неспазване на журналистическата етика от страна на неговия автор. „Репортажът” не съответства на темата на събитието, нито на съдържанието на двучасовата среща, а още по-малко коментира адекватно целите на организаторите.

 

Проектът „Различните от другата страна на Стената: Мюсюлманите в София” имаше за задача да срещне западноевропейската перспектива по темата с местния модел на съжителство на малцинствата, и по-специално на мюсюлманите. Проектът породи разговор относно динамиката на отношенията и политиките в сферата на общото съжителство между хора от различни религиозни и етнически принадлжености и никога не е бил разговор за история, национално самочувствие и национални идеали. Доказателство за това е пълният запис от дискусията, който може да бъде видян на http://www.redhouse-sofia.org/AudioVideo.aspx?id=639&date=05.2012

 

В правова държава този материал би бил наречен клевета, в случая с тази медия обаче той се квалифицира като „свобода на словото”. Ние от А25 смятаме, че тази представа за свободно изразяване съответства единствено на формата и съдържанието на едно потиснато гражданско общество. Напротив, ние поддържаме друга, по-свободна представа за свободата на словото, която се изразява в организирането и провеждането на общодостъпни събития, на които са представени различни гледни точки.

 

Свободата на информацията е основата на демократичното общество, затова разчитаме на критическия поглед на зрителите, които биха потърсили допълнителна информация преди да си съставят мнение по дадена тема. В тази връзка благодарим на всички, които ни писаха и потърсиха нашата гледна точка относно дискусията и целия проект. Ние ще продължаваме да работим и допринасяме за достъпа до информация на българските граждани от всички етноси, така че всеки да може да конструира своя аргументирана гледна точка по въпроси от обществено значение според убеждението, нуждите и знанията си.

 

Екипът на Културна фондация А25

Кремена Христова

Павлина Дублекова

Емилия Братанова