„три3ависим 2014“ ще бъде съставен от…

01.12.2013

Петото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим 2014“ ще бъде съставено от:

 

„Анти-гона – това съм аз“ с автор Галина Борисова

„Идентичност“ с автор Ирина Голева

„Big Gun“ с автор Мартин Пенев

 

От обявяването на конкурса на 22-ри ноември до изтичането на крайния срок на 12-ти декември бяха получени общо седем пълни комплекта с документи за кандидатстване. Всички те бяха разгледани подробно от жури, съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Искрен Петков (автор на „Интервю # 22“), Ива Свещарова (автор на „Мутации на желанията“, по-късно преименуван на „А(е)фектно“), Вили Прагер (автор на „Egyptian Spring“) – и външен експерт в областта на съвременните сценични изкуства, като за това издание беше поканентеатроведът Асен Терзиев.

Проектите бяха оценявани според предварително зададените критерии на конкурса, описани в поканата за кандидатстване. Нелеката процедурата по избора премина през няколко етапа:

– общо обсъждане на постъпилите предложения;

– анонимно гласуване по точкова система;

– финално гласуване.

Всеки кандидат ще получи по-подробна, индивидуална обратна връзка по имейл, с коментари и препоръки във връзка с неговата/нейната кандидатура.

 Благодарим на всички кандидати за интереса и усилията! И поздравяваме авторите на трите избрани проекта, които нетърпеливо очакваме да видим през март 2014 г.

„три3ависим“ е дългосрочна инициатива на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към САБ, която обединява професионалисти, работещи в сферата на съвременния танц, пърформанс и инсталации.

„три3ависим 2014“ се осъществява съвместно с Културна фондация А25. Проектът е финансиран от Министерство на културата.