„три3ависим 2014“: покана за кандидатстване!

trizavisim-garage collective-performance
30.11.2013

Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюза на артистите в България, съвместно с Културна фондация А25, кани всички свои членове да кандидатстват за участие в Петото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим 2014“

От днес, 22-ри ноември,  до 00:00 ч. на 12-ти декември е отворена поканата на ГСИИ за кандидатстване за Петото издание на инициативата, която и тази година ще предостави възможност за сценичната реализация на три миниатюри в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

концепция

От първото издание на проекта през 2011 г. до предстоящото пето такова, на идейно ниво, „три3ависим“ упорито се стреми да коментира и предлага решения на опозицията „независимост – зависимост“. Интерпретации на тази дилема ще очаква да открие и комисията, която ще избере участниците в „три3ависим 2014“.

През първите години на съществуване на инициативата, този избор на водеща тема беше провокиран от общата ситуация, в която работят артистите на свободна практика, занимаващи се със съвременни сценични изкуства в България – в голяма степен институционално неприпознати, което ги прави административно зависими и невидими. В рамките на настоящето издание, тази тема може да се мисли и във връзка с цялостния социален и политически контекст в страната, което би било едно допълнително поле на артистично изследване. Това, което категорично остава непроменено е убеждението на ГСИИ и организации, пряко ангажирани с осъществяването на „три3ависим“, че отстояването на независимостта в името на качеството, достъпа до разнообразно, съвременно съдържание и най-вече публиката, продължава да бъде изключително важно.

награда

Избраните три проекта ще получат бюджет-награда в размер от 1500 лева /крайна сума за получаване/ за осъществяването на своята идея и първото й представяне пред публика. В зависимост от нуждите на всеки избран проект, ще бъде осигурено пространство за репетиции, както и зала за премиера.

премиера

Премиерата на „три3ависим 2014“ ще се състои в края на месец март 2014 г., в рамките на Софийски театрален салон, като част от официалната програма на Салона.

критерии и селекция

Както установената вече практика на „три3ависим“ повелява, журито ще бъде съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Искрен Петков (автор на „Интервю # 22“), Ива Свещарова (автор на „Мутации на желанията“, по-късно преименуван на „А(е)фектно“), Вили Прагер (Egyptian Spring) – и външен експерт с изследователски поглед към съвременната сцена, като през 2014 г. това е театроведът Асен Терзиев.

общи изисквания и условия

– Кандидатстващото лице задължително трябва да е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, което се удостоверява чрез представянето на сканирано копие на касовия бон за платена членска такса за 2014 г.;

– Да се кандидатства с предложения, които не са осъществявани до момента и за първи път ще бъдат представени пред публика;

– Да се кандидатства с авторска идея;

– Миниатюрите трябва да са с продължителност от минимум 20 минути и не по-дълги от 30 минути;

– С приоритет се ползват проекти, които ангажират повече членове от ГСИИ, както и такива, които предлагат сътрудничество с колеги от други гилдии към САБ.

– За разглеждане от журито се предоставят всички постъпили проекти, които са изпълнили техническите критерии за кандидатстване и съдържат пълния набор от поискани документи, а именно:

1. попълнен формуляр за кандидатстване (по образец), който може да бъде изтеглен тук;

2. подробен общ бюджет;

3. творческа автобиография на кандидата;

4. декларация за упоменаването на „три3ависим“ и ГСИИ (по образец) вбъдеще, която може да бъде изтеглена тук;

5. сканирано копие на касовия бон за платена годишна такса към САБ за 2014 г.

Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на е-поща: newgildia@gmail.com с копие до info@a25cultfound.org и тема: „tri3avisim 2014“ и името на кандидата, не по-късно от 00:00 ч. през нощта на 12-ти декември 2013 г.

NB: Непълни комплекти с документи, както и такива, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

критерии за оценка на комисията

–    Яснота в представянето на идеята и нейната осъществимост в рамката и сроковете на „три3ависим“, включително и реалистичност на бюджета;

–  Релевантност на предложението спрямо концептуалната рамка на „три3ависим“, описана по-горе;

–    Адекватност на проекта спрямо актуалните тенденциите в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

Комисията си запазва правото, при възникнали въпроси по подадените документи, да се свърже с кандидата за кратък разговор.

резултати и обратна връзка

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Културна фондация А25 (www.a25cultfound.org) и публикувани във фейсбук групата на ГСИИ („Гилдия С И И / C P A Guild“) не по-късно от края на деня на 15-ти декември 2013 г.

Всеки кандидатствал ще получи индивидуален имейл с обратна връзка за своята кандидатура.

за допълнителни въпроси

Не се колебайте да се свържете с екипа на Културна фондация А25 на е-поща info@a25cultfound.org.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ !

снимка: Михаил Георгиев. Три3ависим 2012, пърформанс на „Гараж Колектив“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.