Таня Благова: Турският език ме избра, не аз него

Таня Благова-преводачка-в-БНР
29.10.2021

Ловец на смисли и нюанси, посредник между българската и турската култура, Таня Благова е преводач, редактор и радиоводещ в турската секция на Радио България. Като старши редактор там, заедно с колегите си, изпълнява изключително важна задача – да информира турскоговорящите слушатели за най-актуалното в обществото ни, с гаранция, отговорност и достоверност, каквито в днешната медийна среда все по-трудно се разпознават.

Деликатното присъствие в ляво от официалния гост, мелодиката, идваща от кабинката за превод зад вас, гласът зад микрофона или редовете на преведения турски роман или сериал са все нейни проявления и причина за поток от въпроси към една от най-добрите познавачки на турския език у нас. Разговорът с нея можете да прочетете тук, на страниците на Uspelite.bg

снимка: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.