Артисти, общности и места – неизползваните ресурси на местните мрежи

3D-animacia-vurhu-sgrada
18.10.2021

Европейската мрежа на културните центрове завърши и публикува четиригодишно изследване „Местни мрежи – наръчник за преосмисляне на работата на културните организации„ (2018 – 2021), посветено на нови перспективи и подходи към културните дейности на местно ниво. Автор на изследването е Ралука Якоб, която поставя серия от важни въпроси за връзката между културата и живота на местните общности, за природата на свързването в мрежа (разкъсвано между „организирана анархия“ или „мета-организация“) и ограниченията, произтичащи от него.

Какво разкрива изследването, разказваме тук, в новия текст на съвместната ни рубрика с Информационния портал за НПО в България #културниполитики.

Снимка: Caro Sodar from Pixabay.

Logo na Stolichna obshtina

Публикацията е част от проекта #културниполитики, който се осъществява с подкрепата на Столична община.