Културна фондация А25 набира стажанти

visual identity-A25
16.02.2022

Ако ви е любопитно да научите повече за актуалните тенденции, логиката и практическата работа в поне една от следните сфери:
– проследяване и анализ на културни политики;
– културна журналистика;
– планиране и провеждане на комуникационни кампании в сферата на изкуствата и културата;
– работа със социални мрежи с цел популяризиране на културно съдържание;
– мениджмънт и управление на проекти в сферата на културата,
то не пропускайте да кандидатствате за А25 стажант!

Как да кандидатствате:
Изпратете своя автобиография в предпочитан формат, заедно с кратко мотивационно писмо, описващо защо би ви било интересно да сте наш стажант, както и какво бихте очаквали да научите във времето, прекарано в организацията на info@a25cultfound.org
или
кандидатставайте през сайта „Студентски практики“ на МОН, обява #7131,
до 00:00 часа на 14 март 2022 г.

Какво предлагаме:
– работа в динамичен екип с доказана експертиза в сферата на мениджмънта, журналистиката, изследванията и комуникациите в полето на културата и изкуствата;
– въведение в дискусионен формат в основните принципи на работа на неправителствения сектор в България и в частност на културния сектор;
– индивидуална програма за всеки стажант, предвиждаща въвличане в различни текущи дейности на организацията, според интересите ù/му и личните планове за професионално развитие;
– сертификат за успешно осъществен стаж и препоръка (при поискване).

Конкретните задачи, в които ще може да вземете участие, включват:
– планиране и организация на текущото администриране и управление на организацията;
– поддържане на собствените онлайн канали (сайт, Фейсбук и Инстаграм профили) на А25;
– проучването и подготовката на публикации за рубриката #културниполитики 2022, поддържана съвместно с Информационния портал за НПО в България;
– планирането, подготовката, организацията и участие в създаването на видео епизоди от съвместната поредицата с дигиталното списание за изкуства Jasmin.bg – „Зад завесата“;
– участие в планирането и осъществяването на комуникационната кампания на 15-то издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“.

Повече за организацията:
Културна фондация А25 е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2011 г. „А25“ е българското наименование на международния пътен знак „Внимание: кръстовище на равнозначни пътища“. За нас съвременната култура е именно такова кръстовище, където се пресичат множество идеи и посоки, като всеки отделен път заслужава и внимание, и признание за собственото му достойнство. Застанали на това кръстовище, работната ни пътната карта е изградена от дейности в полето на културните изследвания и анализите, културния мениджмънт, културна журналистика, пиар и комуникации за артистични събития и каузи.

За въпроси:
info@a25cultfound.org

Стажантската програма на Културна фондация А25 се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“.

лого на НФК