Ключовите данни за Европа и България са ключови данни и за културните ни политики

18.07.2022

„Важно е статистическата информация да бъде достъпна, за да може потребителите, било то държавни институции, частни фирми или изследователи, да ги използват за по-нататъшни анализи” – казва през месец май т.г., в свое интервю за „Капитал“, Марияна Коцева, директорка на Евростат, а по-рано оглавяваща и Националния статистически институт.

На 14 юли 2022 г. статистическата служба на ЕС публикува петия от поредицата годишни доклади „Ключови данни за Европа“ („Key Figures on Europe”), който съдържа индикатори, съществени за по-доброто разбиране на приликите и разликите между държавите-членки, както и за адекватното вземане на решения, базирани на данни. Въпреки че не съдържа самостоятелна статистика, свързана със сферата на културата, докладът дава информация за социални, икономически и екологични процеси, които неизменно ще повлияят върху културното съдържание, културното потребление и изобщо поведението на културните оператори на национално и европейско ниво.

Повече за тях можете да научите от статията в рубриката ни #културниполитики.

Снимки: стоп кадри на Евростат

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021″ на Национален фонд „Култура“
.

лого на НФК