Кампанията „Зелени калкани“ отива във Враца

29.07.2015

 

От 27 юли до 1 август кампанията „Зелени калкани“ ще преобрази още една училищна стена. Този път това ще се случи в град Враца. Художниците от 140ideasще изрисуват с графит южната стена на СОУ „Отец Паисий“ по екологична тема, пряко свързана с региона и по-конкретно карстовите комплекси, хищните птици и хищните бозайници около града. Бракониерството и тровенето на хищните видове са основните проблеми в региона и именно те влияят пагубно на биологичното разнообразие тук. С други думи убийството на вълците, считани за заплаха от местните хора или за трофеи от бракониерите, възпрепятства изхранването на лешоядите и други видове птици и бозайници. Същият ефект има и нерегламентираното скално катерене, при което гнездящите в скалите видове биват умишлено или неволно наранявани, плашени или убивани.

 

Екипът на проекта „Зелени калкани“ пристига във Враца, за да обърне внимание именно на тези проблеми със средствата на визуалното изкуство и насочвайки вниманието на най-малките жители на града и техните родители, които са отговорни за бъдещото хармонично съществуване между човека и природата.

 

В събота, 1 август, от 10 до 14 ч. ще се поставят последни щрихи на фасадата във Враца. Наред с това да видят новата стена на училището и процеса на рисуване децата и възрастните в града могат да се включат в поредица от игри, работилници за разпознаване на следи на бозайници, както и лекция, свързана с дивата природа и мястото на човека в нея. Местата в образователната програма за деца са ограничени. Препоръчва се предварително записване на: greenmuralsproject@gmail.com (subject: Враца 2015).

От 20 – 25 юли кампанията „Зелени калкани“ се случи в София. Какво бе посланието на художниците в столицата, как изглежда то и как преминаха работилниците можете да разберете тук: https://www.facebook.com/GreenMurals

 

Широкоформатните художествени изображения върху обществени сгради са нещо сравнително ново за градската среда в България, но са успешен международен модел за насочване на внимание към обществени значими проблеми. Те комбинират еко-социални послания с оживяването на градската среда и се възприемат като забележителности, които наред с това дават живот и продължителен дебат по важните теми.

 

През месеците юли и август ще бъдат изрисувани общо 5 училищни стени в 5 различни града в България, като техните местни жители – възрастни и деца – са поканени да участват в работилници и разговори по местни екологични проблеми. Това се случва в София, Враца, Русе, Бургас и Благоевград. Актуална информация за развитието на проекта може да намерите във фейсбук на https://www.facebook.com/GreenMurals

 

„Зелени калкани“ е инициатива на фондация „За Оборище“ и се изпълнява в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Норвежки институт за изследване на природата, както и със съдействието на магазин за бои Benjamin Moore Bulgaria, сладкарско ателие VanillaKitchen и графити магазин TripHouse. Медийни партньори на проекта са: Радио JazzFM, списание за графити иградска култура Graffiti.bg, както и мрежата за корпоративна социална отговорност CSR България. Целта на проекта е да предизвика разговор за екологични и актуални теми, свързани със защитените видове и опазването на екосистемите

 

Артистите, които правят рисуването върху сградите възможно, вече познавате от инициативите: за спасяването на царския орел, чиито лик се появи на фасадата на 32 СОУ в гр. София (2012): https://www.youtube.com/watch?v=oQaMa62q8-M; „Да обикнем кафявата мечка“, която бе изрисувана на стената на 23 СОУ в София (2013): https://vimeo.com/76173923; от проекта „Баланс“ на фасадата на 97 СОУ в София, насочващ вниманието върху изчезването на пчелите (2013), както и още няколко графити-акции в Хасково и Шабла.

 

Проектът „Зелени калкани“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИК 2009 – 2014.

 

С подкрепата на Benjamin Moore Bulgaria: www.benjaminmoore.bg

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Фондация „ За Оборище“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.