Юрий Вълковски: Правя неща за развитието на социалната и културна среда в България и в Европа

Юрий Вълковски-разказва-в анфас
30.09.2021

Вече близо 30 години Юрий Вълковски е подемна сила в устойчивото развитие на ключови идеи и инициативи за българската и европейската култура. Описан в едри биографични щрихи, наподобяващи резюме по образец, професионалният му път дотук е преминал през позиции като директор на Българската фестивална асоциация, член на Стратегическата група на европейската инициатива „Душа за Европа“, изпълнителен директор на Reach for Change България, алумни на German Marshall Fund и Salzburg Global Seminar.

Импулсът му да пита, да отмерва пулса на процесите, а не да ги приема за застинали и ясни форми, да калибрира собствените си знания и да е готов да смени посоката всеки път, когато достигне платото на комфорта, го превръщат в „образцов културолог“, ако си позволим да перифразираме терминологията на проф. Умберто Еко. Точно затова, часове преди началото на новата академична година, в която отбелязваме 30 години от създаването на специалност „Културология“ в България, разговаряме с него за усвоените уроци, както и за настоящето и бъдещето на културата ни на страниците на Uspelite.bg. Присъединете се към срещата ни тук.

снимка: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.