„три3ависим“ 2018: Покана за кандидатстване

13.09.2018

Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюза на артистите в България, съвместно с Културна фондация А25, кани всички свои членове да кандидатстват за участие в Деветотоиздание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим“ 2018.

От днес, 13 септември,  до 24:00 ч. на 1октомври е отворена поканата на ГСИИ за кандидатстване за Деветото издание на инициативата, която и тази година ще предостави възможност за сценичната реализация на три миниатюри в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталации.

концепция

От първото издание на проекта през 2011 г. досега на идейно ниво, „три3ависим“ отличава артистични интерпретации на опозицията „независимост – зависимост“. И тази година инициативата отправя същото предизвикателство към участниците  – да предложат решения на дилемата със средствата на съвременния танц, пърформанс и инсталации.

През първите години на съществуване на инициативата дуална концепция беше провокирана от общата ситуация, в която работят артистите на свободна практика, занимаващи се със съвременни сценични изкуства в България – институционално неприпознати (което на свой ред ги прави административно зависими и невидими). Днес обаче тази тема може да се мисли и във връзка с цялостния социален и политически контекст в страната, в Европа и по света, така че той би бил едно допълнително поле на артистично изследване. Междувременно остава непроменено  убеждението на ГСИИ и организации, пряко ангажирани с осъществяването на „три3ависим“, че отстояването на независимостта в името на качеството, достъпа до разнообразно, съвременно съдържание и най-вече – публиката, продължават да бъдат изключително важни.

награда

Избраните три проекта ще получат бюджет-награда в размер от 2500 лева  за осъществяването на своята идея и първото й представяне пред публика.

Партньорите от Дерида Денс Център осигуряват зали за репетиции в периода октомври – декември 2018 като част от Резидентската програма на центъра. Резидентската програма на центъра e част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 година и се реализира благодарение на подкрепата на Министерството на културата. В случай, че предоставеното време за репетиции не е достатъчно за творческите екипи на „три3ависим”, те имат свободата да си осигурят такова допълнително, в други пространства, по собствена инициатива.

премиера

Премиерата на „три3ависим“ 2018 ще се състои в средата на месец декември 2018 г.

критерии и селекция

Според установената вече практика на „три3ависим“ журито ще бъде съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Христо Ушев („Mindfuck“), Филип Миланов („Празнота”), Стефания Георгиева („Студ“)  – както и външни експерти с изследователски поглед или практически опит на съвременната изпълнителска сцена.

общи изисквания и условия

 • Кандидатстващото лице задължително трябва да е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, което се удостоверява чрез представянето на сканирано копие на касовия бон за платена членска такса за 2018 г. Интерес за членство може да бъде заявен в Съюза на артистите в България (САБ), следвайки описаните стъпки: http://uba.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD/
 • Да се кандидатства с предложения, които не са осъществявани до момента и за първи път ще бъдат представени пред публика;
 • Да се кандидатства с авторска идея;
 • Миниатюрите трябва да са с продължителност от минимум 20 минути и не по-дълги от 30 минути;
 • С приоритет в оценяването се ползват проекти, които съдържат артистичен дебют на автора на миниатюрата, както и такива, които предлагат сътрудничество с колеги от други гилдии към САБ.

За разглеждане от журито се предоставят всички постъпили проекти, които са изпълнили техническите критерии за кандидатстване и съдържат пълния набор от поискани документи, а именно:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 • Подробен общ бюджет (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 • Творческа автобиография на кандидата;
 • Декларация (по образец) за упоменаването на „три3ависим“ и ГСИИ вбъдеще, която може да бъде изтеглена тук;
 • Сканирано копие на касовия бон за платена годишна такса към САБ за 2018 г.
 • Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на е-поща: newgildia@gmail.com с копие до info@a25cultfound.org и тема: „tri3avisim 2018“ и името на кандидата, не по-късно от 24:00 ч. през нощта на 26-ти септември 2018 г.

NB: Непълни комплекти с документи, както и такива, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

критерии за оценка на комисията

 • Яснота в представянето на идеята и нейната осъществимост в рамката и сроковете на „три3ависим“, включително и реалистичност на бюджета;
 • Релевантност на предложението спрямо концептуалната рамка на „три3ависим“, описана по-горе;
 • Адекватност на проекта спрямо актуалните тенденциите в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите;
 • Дебютно участие или сътрудничество с други гилдии към САБ.

Комисията си запазва правото, при възникнали въпроси по подадените документи, да се свърже с кандидата за кратък разговор.

резултати и обратна връзка

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Културна фондация А25 (www.a25cultfound.org) и публикувани във фейсбук групата на ГСИИ („Гилдия С И И / C P A Guild“).

за допълнителни въпроси

Не се колебайте да се свържете с екипа на Културна фондация А25 на е-поща info@a25cultfound.org.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

„три3ависим“ 2018 се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.