Три3ависим 2016: Покана за кандидатстване

01.12.2015

Гилдия за съвременни изпълнителски изкуства (ГСИИ) към Съюза на артистите в България, съвместно с Културна фондация А25, кани всички свои членове да кандидатстват за участие в Седмото издание на проекта за съвременен танц и пърформанс „три3ависим 2016“.

От днес, 1 декември,  до 00:00 ч. на 15-ти декември е отворена поканата на ГСИИ за кандидатстване за Седмото издание на инициативата, която и тази година ще предостави възможност за сценичната реализация на три миниатюри в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

концепция

От първото издание на проекта през 2011 г. досега на идейно ниво, „три3ависим“ отличава артистични интерпретации на опозицията „независимост – зависимост“. И тази година инициативата отправя същото предизвикателство към участниците  – да предложат решения на дилемата със средствата на съвременния танц и пърформанс и инсталации.

През първите години на съществуване на инициативата този избор на тема беше провокиран от общата ситуация, в която работят артистите на свободна практика, занимаващи се със съвременни сценични изкуства в България – институционално неприпознати (което на свой ред ги прави административно зависими и невидими). Днес обаче тази тема може да се мисли и във връзка с цялостния социален и политически контекст в страната, така че той би бил едно допълнително поле на артистично изследване. Междувременно остава непроменено  убеждението на ГСИИ и организации, пряко ангажирани с осъществяването на „три3ависим“, че отстояването на независимостта в името на качеството, достъпа до разнообразно, съвременно съдържание и най-вече – публиката, продължават да бъдат изключително важни.

награда

Избраните три проекта ще получат бюджет-награда в размер от 1000 лева за осъществяването на своята идея и първото й представяне пред публика. Организаторите продължават да търсят възможности, наградата да бъде увеличена. Работният процес ще се реализира в Център за съвременен танц „Дерида Денс Център„.

премиера

Премиерата на „три3ависим 2016“ ще се състои в края на месец март 2016 г., в рамките на Софийски театрален салон, като част от официалната програма на Салона.

критерии и селекция

Според установената вече практика на „три3ависим“ журито ще бъде съставено от победителите в миналото издание на инициативата, успешно осъществили своите проекти – Виолета Витанова (автор на “3V”), Петя Мукова (автор на „Гравитон“), Филип Миланов (автор на „Distance“) – както и външен експерт с изследователски поглед или практически опит на съвременната изпълнителска сцена.

общи изисквания и условия

 •                  Кандидатстващото лице задължително трябва да е член на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ, което се удостоверява чрез представянето на сканирано копие на касовия бон за платена членска такса за 2016 г.;
 •                  Да се кандидатства с предложения, които не са осъществявани до момента и за първи път ще бъдат представени пред публика;
 •                  Да се кандидатства с авторска идея;
 •                  Миниатюрите трябва да са с продължителност от минимум 20 минути и не по-дълги от 30 минути;
 •                  С приоритет се ползват проекти, които ангажират повече членове от ГСИИ, както и такива, които предлагат сътрудничество с колеги от други гилдии към САБ.

За разглеждане от журито се предоставят всички постъпили проекти, които са изпълнили техническите критерии за кандидатстване и съдържат пълния набор от поискани документи, а именно:

 •                  Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец), който може да бъде изтеглен тук;
 •                  Подробен общ бюджет;
 •                  Творческа автобиография на кандидата;
 •                  Декларация (по образец) за упоменаването на „три3ависим“ и ГСИИ вбъдеще, която може да бъде изтеглена тук;
 •                  Сканирано копие на касовия бон за платена годишна такса към САБ за 2016 г.

Всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на е-поща: newgildia@gmail.com с копие до info@a25cultfound.org и тема: „tri3avisim 2016“ и името на кандидата, не по-късно от 00:00 ч. през нощта на 15-ти декември 2015 г.

NB: Непълни комплекти с документи, както и такива, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане.

критерии за оценка на комисията

 •                  Яснота в представянето на идеята и нейната осъществимост в рамката и сроковете на „три3ависим“, включително и реалистичност на бюджета;
 •                  Релевантност на предложението спрямо концептуалната рамка на „три3ависим“, описана по-горе;
 •                  Адекватност на проекта спрямо актуалните тенденциите в областта на съвременния танц, пърформанс и инсталациите.

Комисията си запазва правото, при възникнали въпроси по подадените документи, да се свърже с кандидата за кратък разговор.

резултати и обратна връзка

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на Културна фондация А25 (www.a25cultfound.org) и публикувани във фейсбук групата на ГСИИ („Гилдия С И И / C P A Guild“) не по-късно от 22 декември 2015 г.

Всеки кандидатствал ще получи индивидуален имейл с обратна връзка за своята кандидатура.

за допълнителни въпроси

Не се колебайте да се свържете с екипа на Културна фондация А25 на е-поща info@a25cultfound.org.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.