От 85 483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

08.12.2023

Това е заглавието на изследването, посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория. То е част от проекта на Културна фондация А25 „85 483“, реализиран в периода 2022 г. – 2023 г.

85 483 бяха украинците в България през 2022 г., когато бе началото на проекта. Към днешна дата те са 53 811 и броят намалява, тъй като по информация на неправителствените организации, които работят с тях, все повече хора, живеещи в момента в България, се връщат в Украйна.

Изследването съдържа четири части. Първата е подготвена от украинската фондация „Волин“ и предлага многопластов профил на културната ситуация в Украйна от гледна точка на културни политики, управление, потребление и нагласи. Втората проследява реакциите на българския културен сектор, вкл. добрите практики и слабите звена, в процеса по въвличане на чуждестранните граждани в живота на обществото. Третата част изследва украинските бежанци в България като потенциални нови публики, с техните културни нагласи и интереси. Четвъртата част е своеобразна карта със стъпки за по-ефикасно привличане на украинците като аудитория и за по-устойчива интегрираща дейност на културните оператори.

Изследването не бива да се възприема като научна публикация. Неговата цел е да послужи като изходна точка за правенето на културни политики и културно-политически дискусии.

А25 изказва своята благодарност към екипа на фондация „Волин“ и лично на Анна Данилчук, на Давид Кюранов, на всички участници във фокус-групите и на представителите на сдружение „Отворени обятия“, Интеграционен център „За доброто“, Хуманитарен център „От нас зависи“ и „Украински кошер“, без чиито принос, публикацията нямаше да бъде възможна.

Изследването можете да прочетете на български език,

както и на английски език:

© 2023 Културна фондация А25, Ина Дублекова, Кремена Христова, Демна Димитрова
© Анна Данилчук © Давид Кюранов

Части от изследването могат да бъдат използвани с изричното споменаване на неговото заглавие, автори и организация.

Графично оформление: Студио „Луноход“
Редакция и коректура: Василка Шишкова

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Публики“. Мненията, изразени в изследването, са отговорност на техните автори и не може да бъдат възприемани като официално становище на Национален фонд „Култура“.

лого на НФК