Цвета Андреева: Мечтая си политиците да проумеят, че без култура не можем

Tsveta Andreeva-kulturnia politika
05.07.2021

Цвета Андреева e пресечна точка между изкуствата, културата, икономиката и управлението. Тя посвещава уменията, времето и професионализма си на това да създава по-добра среда, в която да се развиват европейските ценности и българската култура. Разговорът ни с нея е за големите усилия, бавните промени и смелостта и може да бъде прочетен тук, на страниците на Uspelite.bg.

снимки: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.