Петя Лунд: Търсенето на подходящата дума в превода е като гмуркане за скрити съкровища

Petq Lund-profil
23.04.2021

В световния ден на книгата в рубриката „Октаново число Култура“ посрещаме не друг, а Петя Лунд, създателката на издателство „ета“. Тя е е състезателка от отбора на българската съвременна литература и тренира с най-добрите играчи от Германия, за да им предложи добър спаринг, а от време на време и да им отмъкне някоя награда. Завършва Медии и Славянска филология в Кьолнския университет, след което повече никога не сваля професионалните си ръкавици от областта на езика, литературата и книгите. Разговорът с нея можете да прочетете на страниците на Uspelite.bg тук.

фотокредит: личен архив

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.