Емилиян Гацов – Елби: Саундтракът за мен е това – истински да те развълнува нещо без място

Emilian Gatsov Elbi-anfas
29.05.2021

Нотите, подредени от него, звучат като невидим музикален купол над повече от 90 сценични проекта и десетки игрални и документални филми. Почти невъзможно е да не сте слушали негова музика, докато сте били на театър, кино или в саундклауд. Напускайте комфортната зона на звуците, Емилиян Гацов – Елби прие поканата да бъде новият гост в рубриката „Октаново число Култура„. Разговорът с него можете да прочетете тук, на страниците на Uspelite.bg.

Снимки: Добрин Кашавелов

Лого на фонд Активни граждани

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта „Културен имунитет А25“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.